Έλεγχος ελαστικών

 • Ευθεία πορεία στον δρόμο χωρίς να τείνει να πηγαίνει αριστερά ή δεξιά
 • Σωστή θέση τιμονιού
 • Ομοιόμορφη φθορά ελαστικών
 • Το όχημα τοποθετείται σε ανυψωτικό μηχάνημα
 • Τοποθετούνται κεφαλές στους τροχούς
 • Γίνονται μετρήσεις από τον τεχνικό
 • Γίνονται εργασίες από τον τεχνικό
 • Έλεγχος οχήματος στον δρόμο
 • Ανομοιόμορφη φθορά ελαστικών (υπάρχει περίπτωση καταστροφής ελαστικών αν η ανομοιόμορφη φθορά είναι μακροχρόνια)
 • Ενόχληση στο τιμόνι, τάση τραβήγματος αριστερά ή δεξιά
 • Αστάθεια του οχήματος
 • Παρέχουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη σωστή ζυγοστάθμιση των ελαστικών του οχήματός σας.
 • Προσφέρει στο όχημα μας άνετη οδήγηση χωρίς ενοχλήσεις στο τιμόνι και υγιή φθορά ελαστικών.
 • Κατά την διαδικασία της ζυγοστάθμισης το όχημα τοποθετείται σε ανυψωτικό μηχάνημα
 • αφαιρούνται οι τροχοί
 • περνούν από οπτικό έλεγχο για να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ύπαρξης στραβώματος στην ζάντα
 • ύπαρξης προσκολλημένου χώματος στην ζάντα
 • Αφαιρούνται τα αντίβαρα
 • Οι τροχοί τοποθετούνται στο μηχάνημα και ζυγίζονται από τον τεχνικό
 • Οι τροχοί τοποθετούνται στο όχημα
 • Κοσκίνισμα στο τιμόνι(τρέμουλο)
 • Φθορά ελαστικών
 • Φθορά στα μηχανικά μέρη του μπροστινού και οπίσθιου συστήματος
Κατά την διάρκεια της κίνησης του αυτοκίνητου εκτός από την ζάντα και το λάστιχο περιστρέφονται πολλά μέρη του αυτοκινήτου. H ζυγοστάθμιση επί τροχών ζυγίζει εκτός από ζάντα-λάστιχο όλα τα μέρη που περιστρέφονται.
 • Κατά την διαδικασία της ζυγοστάθμισης επί τροχών
 • Το όχημα ανυψώνεται
 • Το μηχάνημα της ζυγοστάθμισης εφάπτεται στο ελαστικό
 • Ξεκινούν οι μετρήσεις και η εργασία από τον τεχνικό
 • Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε κάθε τροχό ξεχωριστά
 • Φθορά στα μηχανικά μέρη
 • Φθορά ελαστικών
 • Παρέχουμε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη σωστή αναρτησιομέτρηση του οχήματός σας.
 • Η μέτρηση των αναρτήσεων απεικονίζει το ποσοστό των κραδασμών που μπορεί να απορροφήσει το σύνολο της ανάρτησης που αποτελείται από τα αμορτισέρ και τα ελατήρια.
 • Όσο πιο ψηλά είναι τα ποσοστά της ανάρτησης τόσο καλύτερα συμπεριφέρεται το όχημά μας στον δρόμο.
 • Η διαφορά στα ποσοστά απόσβεσης μεταξύ των αναρτήσεων στον ίδιο άξονα δεν επιτρέπει στο αμάξι να συμπεριφέρεται ισορροπημένα.
 • Ένα σύστημα ανάρτησης που δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση δημιουργεί αστάθεια κατά την πορεία και τις στροφές.
 • Δεν απορροφά τις ανωμαλίες του δρόμου και καταπονεί όλο το αμάξωμα με συνέπεια να προκαλεί ζημιές.